Tjänster

Vår inriktning är att jobba nära våra uppdragsgivare för att hitta rätt anpassade lösningar och skapa förtroendefulla och långsiktiga samarbeten.  

Merchandising

Plocka upp varor i ordinarie hylla samt till sekundära säljplatser,
och defektering till regelbundna butiksplock. Även ansvar för uppsättning av material i hyllor och exponeringar såsom:

Demonstrationer

Demonstrera varor i eller utanför butik/butikscentra.
Vi har under åren demonstrerat produkter för bl.a följande företag:

Säljservice

Till de företag som har egen säljkår kan vi vid vakanser även erbjuda sälj/fältbearbetning.
Arbetet som vi åtar oss är att hålla uppe tempot med besök och att informera/sälja av de produkter som det redan idag finns distribution på.
Detta kan vi göra på de c:a 500 butiker som vi idag besöker.

Vi tror att den bästa tillfälliga lösningen vid kort/långvariga vakanser är att skicka en person som butikerna redan känner till oavsett
vilket företag man ska representera.

Nyhetsinförsäljning – utökad distribution kan vi också erbjuda, dock ej i samtliga delar av vårt besöksområde.

Om / Nybyggnation

Mallning/upplock av varor på nyetablerade butiker. Alla typer av förändringar i sortiment och hyllplaceringar, förändringar av inredning, flytt av varor anlitas vi regelbundet på.
Följande koncept har vi utfört dessa uppgifter på: